Poradenstvo zamerané na človeka a rodinu 

Môj prístup


Pracujem prístupom zameraným na človeka. Poradenstvo a psychoterapiu zameranú na človeka rozpracoval americký psychológ Carl Rogers, ktorý patril k zakladateľom humanistickej psychológie.

Tento prístup k poradenstvu je všeobecne uznávaný ako jeden z najtvorivejších a vysoko efektívnych spôsobov pomoci ľuďom v núdzi. Piliermi tohto prístupu sú prejavovaná empatia, nepodmienené prijatie a autentickosť zo strany terapeuta.