Práca s rodinným systémom

Pri práci s rodinným systémom využívam metódu rodinných systemických konštelácií. Túto metódu vyvinul nemecký psychoterapeut Bert Hellinger. Cieľom konštelácií je rozostavenie rodinného systému a objavenie skrytých väzieb a dynamík v ňom, ktoré nám bránia využívať náš životný potenciál.

Vychádza z predpokladu, že pôvodná rodina (otec, matka, súrodenci) a ťažké osudy v rodinnom systéme môžu ovplyvňovať život a smerovanie klienta a jeho/jej súčasnej rodiny (manželky/la a ich detí). Pomocou tejto metódy si môže klient nájsť správne miesto vo svojom rodinnom systéme a čerpať z neho silu pri riešení svojich ťažkostí. Princípy systemických dynamík sa uplatňujú v akomkoľvek systéme a majú potenciál uvoľniť skryté väzby aj:

 • vo vzťahoch medzi partnermi
 • vo vzťahoch s našimi deťmi
 • vo vzťahoch na pracovisku/firme
 • v otázkach našich rozhodnutí
 • pri ťažkostiach so sebaúctou/sebavedomím/sebaláskou
 • pri rôznych strachoch, fóbiách
 • pri podpore prežívania plnohodnotného života
 • pri podpore našich životných cieľov
 • pri rozvoji podnikania/štúdia
 • pri vyrovnávaní sa so stratou blízkeho (smrť, potrat, interupcia, samovražda, rozvod)
 • v prijatí ťažkých osudov (autonehody, zdravotné i telesné postihnutie, psychiatrické ochorenia, incest, vojna, strata majetku, väzenie, znásilnenie, závislosti, a iné)