Individuálne konzultácie 

Sedenia prebiehajú formou rozhovoru. Môže ísť o jednorazovú konzultáciu alebo dlhodobejšie poradenské sedenia. Podľa okolností nadstavím s klientom rozsah trvania spoločnej práce (obvykle min. 6 sedení).

Vo svojej poradenskej praxi využívam prístup zameraný na človeka, v ktorom je stredobodom záujmu klientovo momentálne prežívanie. Predpokladom úspechu spoločnej práce je nadviazanie dôverného vzťahu. Piliermi tohto prístupu sú prejavovaná empatia, nepodmienené prijatie a autentickosť zo strany poradcu.

Obsah poradenských rozhovorov považujem za prísne dôverný v celom rozsahu. Diskrétnosť a anonymita je neoddeliteľnou a výsostnou súčasťou mojej práce.