O mne


Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a taktiež dvojodborovú psychológiu (psychológiu v kombinácii s anglickým jazykom) na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Ukončila som dizertačné štúdium na Katedre psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v špecializácii pedagogická psychológia a špecializačné štúdium školskej psychológie na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Od roku 2006 do 2013 som pôsobila ako odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a Katedre psychologických vied FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pedagogicky, publikačne a vedecky som sa venovala psychológii tvorivosti, psychológii osobnosti, interpersonálnej komunikácii, vedeniu zážitkových skupín       a poradenstvu a psychoterapii zameranej na človeka (PCA), ako aj prekladom anglickej odbornej psychologickej literatúry - Danišková (Tabačková), K.: Merry, T.: Naučte sa byť poradcom. Prístup zameraný na človeka. Bratislava: Ikar, 2004.

Medzi rokmi 2013 až 2018 som pracovala ako školská psychologička na Gymnáziu v Bytči a Bilingválnom gymnáziu v Žiline.  Som mama dvoch detí - 10-ročného Kubka a 5 -ročnej Adelky.

​Výber z absolvovaných kurzov a výcvikov:

2019 - 2020 / Hlbinná psychoterapia detí a adolescentov, PORT centrum hlbinnej psychológie, Liptovský Hrádok a Inštitút psychoterapie detí a rodičov IPDAR, Praha

​2017 - 2018 / Výcvik systemických dynamík a multidimenzií, Celistvý človek, celistvá rodina, celistvá spoločnosť, v rozsahu 211 hodín, Imena-Ra, s.r.o, Bratislava

2010 - 2011 / Akreditovaný Supervízny výcvik v poradenstve a psychoterapii zameranej na klienta, v rozsahu 120 hodín, Český inštitút PCA, Brno

2006 - 2010 / Akreditovaný dlhodobý výcvikový program Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta, v rozsahu 675 hodín, Český inštitút PCA, Brno

2004 / Kurz krízovej intervencie, v rozsahu 50 hodín, "D" občanské sdružení, Praha

2004 / Výcvik v telefonickej krízovej intervencii, v rozsahu 40 hodín, Linka záchrany, Nitra