Práca s deťmi a dospievajúcimi

Návšteva rodiča s dieťaťom prebieha podľa veku dieťaťa. Podľa okolností a individuálnych ťažkostí prichádza na prvé stretnutie rodič spolu s dieťaťom (zväčšia u tých najmenších detičiek, ktoré sú ešte dojčené). Počas konzultovania s rodičom sa môže dieťa hrať, pričom ho má rodič v bezprostrednej a bezpečnej blízkosti.

U starších detí najčastejšie prichádza na prvé stretnutie rodič/rodičia sám/sami a ozrejmia mi ťažkosti dieťaťa. Mnohokrát prichádzajú aj s dieťaťom a spolu nastavíme cieľ, priebeh a dĺžku trvania spolupráce. Na ďalšom sedení som už len s dieťaťom. Dôležité sú rodičovské konzultácie, na ktorých spoločne premýšľame o ich dieťati a hľadáme možné príčiny ťažkosti a ich nápravu. Pri práci s deťmi využívam najmä hru, prácu s rodinnou doskou, pričom najdôležitejší je náš vzájomný vzťah.

Ponúkam pomoc rodičom a deťom aj pri:

  • ťažkostiach s odplienkovaním a nácvikom na nočník
  • problémoch so zaspávaním a spánkom
  • výchove dieťaťa prechádzajúceho obdobím negativizmu (vzdoru)
  • separačnej úzkosti, vstupe do materskej školy a adaptácii na nové prostredie
  • pomočovaní, problémoch s kakaním, psychosomatických ťažkostiach
  • nevhodných zlozvykoch (napr. ohrýzanie nechtov)
  • súrodeneckej rivalite a žiarlivosti, príprave na nového člena rodiny
  • otázkach pripravenosti a intelektových predpokladov dieťaťa na školu (materskú, základnú, strednú, vysokú)
  • zvládaní náročných životných situácií (napr. rozvod rodičov, smrť blízkeho človeka, závislosť jedného z rodičov, ...)
  • individuálnych výchovných, školských a emocionálnych ťažkostiach (detí aj dospievajúcich)