Cenník

Individuálna konzultácia dospelý (50min) /každá ďalšia predplatená

50€/45

Individuálna konzultácia deti/dospievajúci (50min)/každá ďalšia predplatená

50€/45

Manželská/párová konzultácia

(50min)/každá ďalšia predplatená

70€/65

Rozostavenie individuálnej dynamiky

(rodinná konštelácia)

https://www.klaudiatabackova.sk/praca-s-rodinnym-systemom/

60€