Cenník

                                                                platný od 1.9.2020

Úvodná individuálna konzultácia dospelý (50min) /každá ďalšia predplatená

40€/35

Úvodná individuálna konzultácia deti/dospievajúci (50min)/každá ďalšia predplatená

40€/35

Manželská/párová alebo rodinná konzultácia

(60min)/každá ďalšia predplatená

50€/45

43

Online konzultácia (skype, whatsapp, messenger)


40