Cenník

Individuálna konzultácia dospelý (50min) /každá ďalšia predplatená

40€/35

Individuálna konzultácia deti/dospievajúci (50min)/každá ďalšia predplatená

40€/35

Manželská/párová konzultácia

(50min)/každá ďalšia predplatená

50€/45

Rozostavenie individuálnej dynamiky

(rodinná konštelácia)

https://www.klaudiatabackova.sk/praca-s-rodinnym-systemom/

45